1374074355

Rabobank Zutphen

Op 13 maart waren De Achterban leden te gast bij Rabobank Zutphen. Nynke Struik van Rabobank Nederland gaf een toelichting op de Rabobank MKB visie 2013 – 2015. Belangrijk is om de 7 geschetste trends te onderkennen en mee te nemen in de bedrijfsvoering, voor de geïnteresseerde is de informatie te vinden op www.kennisvloer.nl. Na […]